Project Description

Общобългарски младежки фолклорен събор
“ С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО “
КАВАРНА

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБОРА

От 2004 година в съвременната история на България в град Каварна се провежда ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР под надслов “ С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО”, със значимо международно участие.
ОРГАНИЗАТОРИ са Община Каварна и Продуцентска къща “ Пирина”.
ЦЕЛИТЕ на събора са изява на най-добрите младежки постижения в областта на българския фолклор и неговите разнообразни проявления – песни, танци, инструментални изпълнения, занаяти, театрални форми и др.
УЧАСТНИЦИ са както български детски и младежки колективи, и индивидуални участници на възраст до 25 години, така и гости от цял свят, занимаващи се с български фолклор.
МОТОТО на Събора е “ Българският фолклор – най-атрактивната картичка на България”. Древният български фолклор и скритите му послания са нашият най-достоен и неповторим ключ към Европа и света.
“Рамо до рамо, сърце до сърце,
ръка в ръка, в единна стъпка –
з а е д н о
да дадем на света
л ю б о в !”
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ са БНР, Радио Фокус , Радио „Зорана“, в-к “Труд”, в-к „Стандарт“, ТВ Родина, Травел Тв, ТВ 1, Фолк Фен ТВ и в You Tube канала „Pirina TV“, които отразяват мероприятията на събора.

ІІ. РЕГЛАМЕНТ НА СЪБОРА

1. Място на събора – град Каварна
2. Време на провеждане – средата на месец май
3. Участници в Събора:

  •  детски и младежки фолклорни ансамбли
  • детски и младежки групи и хорове за народни песни
  •  детски и младежки групи за народна музика
  •  детски и младежки групи за автентичен фолклор
  •  индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти
  •  младежи, занимаващи се с народни занаяти, изобразително и приложно изкуство на фолклорна тематика / с възможност за експониране на изложби и изложби-базари /
  •  народен театър за деца и младеж.

5. Съборът няма конкурсен характер, но най-добрите изпълнения през деня се включват във вечерните тържествени концерти или се заснемат самостоятелни документално-музикални филми.
6. Програма на участниците:
а/ концертни програми за участие в дневните надпявания и надигравания с продължителност както следва:
– за колективни участници – 15 минути
– за индивидуални участници – 8 минути
– за самостоятелни и колективни участия в изложби – без ограничения
б/ за участие във фолклорните дефилета – програми с продължителност не повече от 3 минути.
в/ участие в РЕВЮ НА НАРОДНИ НОСИИ – не по-малко от един комплект – мъжка и женска носии. Допуска се участие и с единични носии.
г/ по време на Събора ще се избира МИС и МИСТЪР ФОЛКЛОР
д/ надиграване “ КРЪШНА РЪЧЕНИЦА”, като всеки състав предлага по двама участници.
е/ откриване на изложба с рисунки.
ж / рецитал на спечелилите в конкурса за стихотворение и есе под надслов “ С България в сърцето”.
7. Съборът ще има съпътствуващи изяви и в други населени места.
8. Всички участници / при заявено желание / ще могат да осъществят и съпътствуващи културни мероприятия.
9. Всяка вечер се провеждат ТЪРЖЕСТВЕНИ КОНЦЕРТИ в две части:

  • с участието на най-добре изявилите се деца и младежи
  •  концерти на изтъкнати изпълнители и ансамбли, разнасящи славата на България по света.

10. Организира се конкурс за стихотворение и есе под надслов “ С България в сърцето”. Материалите се изпращат на посочените по-долу адреси най-късно до 30 април, на електронен или хартиен носител, като за всяко произведение е написано името, ЕГН и адрес на автора, заедно с телефон за връзка и името на ръководителя.

11. За международния конкурс за рисунка под надслов “ С България в сърцето” рисунките да бъдат изпращани до 30 април , като на гърба с молив бъде написано: трите имена на художника, ЕГН, училище, пълен адрес и телефон за връзка, както и имената и телефона на ръководителя.

12. Групите и индивидуалните участници трябва да потвърдят участието си до 25 април със заявка – бланка, предоставена от организаторите , изпратена с писмо, на факс или по електронна поща.

13. Съставът на групите може да бъде както следва:
а/ фолклорни ансамбли – до 50 човека, включително не повече от 10 ръководители, придружители, музиканти и шофьори
б/ танцови състави и народни хорове – до 40 човека, включително не повече от 8 ръководители, придружители, музиканти и шофьори.

14. Участниците, които имат видео материали, както и качествени снимки и фотоси, ги изпращат предварително за включването им във видеостените най-късно до 30 април.

15. Организационният комитет осъществява пълен запис на изпълненията на всички участници, на базата на които изработва аудио и видео продукти, целящи популяризиране на художествените постижения на участниците в събора.

16. Като СПЕЦИЦАЛНИ ГОСТИ на събора се организират срещи с младежите с изтъкнати поети, художници, артисти, певци, спортисти и други видни личности на България.

17. Пътните разходи и разходите по пребиваването са за сметка на участниците.
Разходите за пребиваването и културната програма на чуждестранните гости са за сметка на организаторите.

ІІІ. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1. Продуцентска къща “ Пирина”
Гр. София – 1612, ЖК Лагера, ул. Мъглен, 5, ап.5
тел./ + 359 2 / 952 47 80 ,0888 703313, e-mail: pkpirina@abv.bg www.pirina.bg

2. Община Каварна – г – н Стоян Койнов
Гр. Каварна -9650, ул.Добротица 27, Отдел “ Култура”
тел./факс 0570 8 50 41, 0887 000 310 e-mail: kultura_kv@mail.bg

Ние сме щастливи да сме съорганизатори на ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР “ С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО” – Каварна и се надяваме З А Е Д Н О да сътворяваме най-големият фолклорен празник на българската младост, поставяйки сериозно начало на обединяването на всички млади българи.

 

Заявка за участие

 

Заявка за участие в конкурса “ РЕВЮ НА НАРОДНИ НОСИИ “

 

Заявка за участие в конкурса “ МИС И МИСТЪР ФОЛКЛОР “

 

Заявка за участие в конкурса “ КРЪШНА РЪЧЕНИЦА “